Privacy Policy

Privacy Policy QWIC

Wij (‘QWIC’ of ‘we/onze’) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers en zal derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In de Privacy Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacy statement.

QWIC verkoopt uw gegevens niet

QWIC zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld:
– door u aan te melden voor onze nieuwsbrief;
– bij het aankopen van een product in onze webshop.
– bij het contact opnemen met QWIC via telefoon, per post, per e-mail of online via een chatbot of online contactformulier.

Wanneer u onze website bezoekt;

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

– browsergegevens;
– duur van uw bezoek;
– pagina’s die u bezoekt;
– links waar u op klikt;
– locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
– verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt (bij het maken van een bestelling):

Voor- en Achternaam Omdat we u graag bij naam willen aanspreken
E-mailadres U ontvangt een e-mail over uw bestelling en de factuur. Als u toestemming heeft gegeven ontvangt u ook e-mail met onze nieuwsbrief. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven of aanbiedingen dan kunt zich uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.
Adres en woonplaats Het adres geven wij door aan onze dealer (fiets verkooppunten) zodat uw QWIC e-bike afgeleverd kan worden
Telefoonnummer   Wij nemen contact met u op als dit nodig is voor uw bestelling.
Financiële gegevens Mocht uw bestelling niet bevallen, dan storten wij het geld terug op dezelfde rekening als waar u mee betaald heeft.
Inhoud van de bestelling Mocht er achteraf iets mis zijn met uw bestelling kunnen wij op basis van deze gegevens u verder helpen.
Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:
  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het gebruik van onze website zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
  • Alleen met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de QWIC. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u zich ten alle tijden afmelden onderaan via een van de ontvangen nieuwsbrieven.
  • We verzamelen gegevens om uw vragen te beantwoorden via de telefoon, per post, via e-mail of online via een chatbot of online formulier. In dat geval vragen wij u alleen om de gegevens te verstrekken die nodig zijn om uw verzoek te behandelen (om onze contractuele relatie met u te beheren en/of om aan een wettelijke verplichting te voldoen).
  • Wanneer u communiceert met chatbots (geautomatiseerde boodschappers), zullen we ook registreren wat u op deze chatbots zegt, hoe u met hen omgaat en zullen we gegevens opslaan met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt. Afhankelijk van het platform voor de chatbot en uw toestemming kunnen we apparaat gegevens verzamelen, zoals: IP-adres, sociale media-kanaal, tijdzone, land en GPS-locatie. Het platform dat de chatbot aanbiedt kan ook enkele van deze gegevens verzamelen.
  • Wij kunnen deze gegevens verwerken omdat het noodzakelijk is u een optimale klantenservice ervaring aan te bieden in het geval uw verzoek betrekking heeft op een bestelling of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om u te helpen en daardoor onze diensten te verbeteren.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving (AVG, 25 mei 2018). Dit kan op de volgende wijzen gebeuren: Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor QWIC. Uw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. QWIC handelt hierin altijd binnen  de Europese en Nederlandse privacyregelgeving. Hieronder treft u een overzicht van onze bewerkers:

Verwerker:  Taakomschrijving verwerker:          
Google Analytics Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van onze website. Deze gegevens laten ons zien hoe u op onze site terecht bent gekomen en hoe lang uw bezoek duurt.

Privacy Policy Google Analytics

Google Tag Manager Met Google Tag Manager plaatsen wij tags op onze website om het gebruik en te meten en handelingen te beoordelen.

Privacy Policy Google Tag Manager

Salesforce Salesforce is het customer relationship management platform dat wij gebruiken om de klanttevredenheid te vergroten. Salesforce zorgt voor de juiste interactie op het juiste moment. Het CRM-software draagt ertoe bij dat iedereen binnen QWIC over de juiste klantinformatie beschikt.

Privacy Policy Salesforce

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan marketing@qwic.nl

Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties). Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij QWIC te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. U kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, hiervoor dient u een e-mail te sturen naar marketing@qwic.nl

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht QWIC te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben. Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Dit is mogelijk via de volgende mogelijkheden:

Per Post:
T.a.v. Afdeling Marketing
Disketteweg 53
1033 NW Amsterdam

E-mail:
Email naar marketing@qwic.nl

Opt-out:
Alle gebruikelijke uitschrijfmogelijkheden onderaan ons nieuwsbrieven.

Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering of van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

Klachten

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar marketing@qwic.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

De Privacy Policy van QWIC is bijgewerkt op 14 maart 2023.