Nieuws

Ruime keuze middels het accu keuzesysteem

Spanninga Fietsverlichting

Niet elke fietser is hetzelfde. Daarom biedt QWIC het accukeuze systeem aan. Dit betekent dat bij elk model e-bike van QWIC een accukeuze mogelijkheid is voor de capaciteit. De afstand die er met de e-bike afgelegd dient te worden is bepalend voor de keuze van het aantal Wh van de accu.

Hoe groter de afstand, hoe groter de accu dient te zijn. De energie in de accu bepaalt de actieradius van de elektrische fiets. Hoe groter de capaciteit, hoe groter het bereik. Het aantal Wh in de accu is dus leidend voor de te behalen actieradius. QWIC biedt een accukeuze van 375 Wh tot liefst 735 Wh accu’s aan. Dit maakt een bereik van liefst 200 km mogelijk. Het bereik (in kilometers) is helaas niet direct af te leiden van de hoeveelheid energie van de accu. De hoeveelheid energie die je gebruikt bepaalt na hoeveel kilometer de accu leeg is. Naast de accukeuze speelt ook de keuze van de motor een grote rol. De motoren bieden namelijk allen een verschillende mate van efficiënte. Dit zorgt weer voor een hoger of lager verbruik van de accucapaciteit.

In onderstaande tabel zijn de capaciteit, meerprijs en de actieradius af te lezen. De actieradius* is afhankelijk van een groot aantal factoren** zoals rijstijl, gewicht, bandenspanning, hoogteverschillen en weersomstandigheden. Bekijk hieronder de tabel om een indicatie te krijgen van de mogelijke actieradius van de verschillende accu’s.

Bekijk tabel