Nieuws

Wat gebeurt er met oude fietsaccu’s van QWIC?

Duurzaamheid vormt de basis van de ontwikkeling van onze e-bikes. Ons team draagt de volledige levenscyclus van onze producten hoog in het vaandel: van een duurzaam gebruik naar een veilig en verantwoord recyclageproces. In dit artikel zoomen we in op het inzamelen en recyclen van QWIC accu’s en het onontkoombare belang daarvan. QWIC stimuleert haar eindgebruikers om actief oude fietsaccu’s bij een erkend inzamelpunt, dit kan ook bij een QWIC dealer, in Nederland en België in te leveren.

 

Uit oude QWIC accu’s kan men primaire grondstoffen, die schaars zijn in de bodem, terugwinnen.

De accu’s van onze e-bikes zijn lithium accu’s. Een lithium accu is veel krachtiger dan een gewone accu. Dit komt door de hoge energiedichtheid en geringe zelfontlading. Hierdoor gaat een lithium accu tot wel 7 keer langer mee, maar doordat een lithium accu vele malen krachtiger is dan een gewone accu, is het belangrijk om er veilig mee om te gaan.

Uit afgedankte accu’s van QWIC kan men primaire grondstoffen terugwinnen en opnieuw gebruiken om nieuwe producten te ontwikkelen. Veel van de grondstoffen die na het recyclen uit onze accu’s gehaald worden, zijn zeer schaars in onze bodem. Doordat deze niet langer veelvuldig uit de bodem gewonnen moeten worden, kunnen we deze bewaren voor onze toekomstige generaties. Een goed recycleproces zorgt bovendien voor minder uitstoot van CO2 en giftige stoffen die een gevaarlijke impact kunnen hebben op het milieu.

 

Wat doet QWIC?

Afgedankte accu’s die bij QWIC terechtkomen, verstuurt QWIC zorgvuldig naar Van Peperzeel, een van de grootste inzamelaars in Nederland en België. Van Peperzeel is vervolgens hét nationale sorteercentrum voor Stibat. Dit is een non-profitorganisatie die de gehele coördinatie regelt van alle spelers die betrokken zijn tijdens de levenscyclus van batterijen en accu’s in Nederland.

Stibat:
Bij recycling gaat het om hergebruik van afvalstoffen. Via een mechanisch, chemisch of smeltproces kunnen waardevolle stoffen zoals zink, ijzer, nikkel, mangaan, lithium en kleine hoeveelheden kobalt uit accu’s herwonnen worden. Deze herwonnen grondstoffen worden daarna opnieuw gebruikt voor nieuwe producten zoals dakgoten, bestek en brillen.

 

Waar kan jij jouw oude fietsaccu inleveren?

Heb jij een oude accu van QWIC die je niet meer kan gebruiken? Bij jouw QWIC dealer kan je jouw oude fietsaccu inleveren. Jouw QWIC dealer zorgt er vervolgens voor dat jouw accu zorgvuldig bij een inzamelpunt verzameld wordt.

QWIC dealers in de buurt