Nieuws

Better safe than sorry!

Vrouw op QWIC Trend FN7.2 steekt weg over

De e-bike is een hot topic en het aantal verkochte e-bikes neemt alleen maar toe. Inmiddels een populair alternatief voor bijvoorbeeld de auto of het OV. Bij het steeds populairder worden van dit vervoersmiddel, neemt ook het aantal negatieve berichten toe. Zo zijn in de afgelopen maanden tal van berichten verschenen over de toename van het aantal ongevallen met de e-bike.

Het aantal ongevallen met de e-bike dit jaar is met 26% toegenomen ten opzichte van vorig jaar (Bron: STAR). Een aanzienlijke stijging, maar hoe staat dit in verhouding met de toename van het aantal e-bikes? En is een e-bike daadwerkelijk gevaarlijker dan de normale fiets?

E-biker loopt niet groter risico op ongevallen

Nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht wijst uit dat mensen op de e-bike geen groter risico lopen op een ongeluk dan mensen op een reguliere fiets zonder ondersteuning. Per gereden kilometer lopen mensen op de e-bike niet vaker letsel op dan gewone fietsers.

Het antwoord op de vraag ‘is een e-bike daadwerkelijk gevaarlijker dan de normale fiets?’ is dus nee. Wel is het van groot belang om als e-biker alert te blijven. Bij veel ongevallen tussen e-bike en auto is de fietser van de zijkant geraakt, doordat de automobilist de snelheid van de fietser moeilijk kan inschatten.

Bij een dergelijk ongeval ben je als fietser natuurlijk (in de meeste gevallen) niet schuldig. Echter rijdt de automobilist zonder kleerscheuren verder en lig jij in de kreukels. Dus, tip van de dag: Kijk goed bij het oversteken of automobilisten jouw snelheid goed inschatten en of ze je voorrang verlenen. Better safe than sorry!