Nieuws

Europees onderzoek: Elektrische fiets blijkt gezonder dan gewone fiets

Wie nog langer beweert dat je op een e-bike geen inspanning moet leveren, slaat de bal helemaal mis. Uit Europees onderzoek blijkt dat de elektrische fiets gezonder is dan een gewone fiets. 

Europees onderzoek fluistert ons in dat de elektrische fiets wel eens gezonder zou kunnen zijn dan de gewone fiets. Gefinancierd door de Europese Commissie namen 10.000 mensen uit zeven Europese steden deel aan het fietsonderzoek. Om na te gaan welke twee opties het meest gezond is, keek men naar de hoeveelheid energie die het type fietser per week verbruikt. Wat blijkt; fietsers op een elektrische fiets verbruiken aanzienlijk meer energie! 

Hoe zit de vork in de steel? Natuurlijk verbruik je meer energie op een normale fiets… Maar met dit onderzoek bewijst men dat wie over een e-bike beschikt, deze simpelweg veel meer gebruikt. En al die extra afgelegde kilometers vereisen dus ook meer fysieke inspanningen. Daarmee bewijst het Europese onderzoek immers ook dat ondanks de trapondersteuning, je effectief een inspanning moet leveren om vooruit te komen. Een erg ouderwetse discussie wordt hierbij eindelijk ‘nietig’ verklaard! 

Methodologie:
In het onderzoek drukt men de fietsprestaties uit in Metabolic Equivalent Task minuten per week (MET min/wk). Dit is een maat voor de hoeveelheid energie die een bepaalde fysieke inspanning oplevert. In het onderzoek vergelijkt men de inspanning van een normale fietser met die van een elektrische fietser. Hieruit blijkt dat een gewone fietser gemiddeld 4085 METS verbruikt en een e-bike gebruiker gemiddeld 4464 METS. 

Bij deze uitkomst is de afgelegde afstand per week echter een niet te verwaarlozen detail, want zo legt de elektrische fietser gemiddeld bijna 5km meer per week af. 

Het Europese onderzoek concludeert in grote lijnen dat e-bikes meer gepromoot moeten worden als een gezond en duurzaam vervoersmiddel. Doordat men in de studie ondervond dat de wekelijks afgelegde afstand van e-bikers veel groter is dan die van gewone fietsers, concludeert men graag dat een elektrische fiets ideaal is voor langere trajecten. Een uitstekende oplossing dus voor mobiliteitsproblemen binnen het woon-werkverkeer.