NO INDEX??
Nieuws

Gebruik van openingstijden Google door Westerman

Beste dealer,

Westerman gebruikt de openingstijden van Google

Vanaf volgende week zal Westerman gebruik gaan maken van de openingstijden die beschikbaar zijn op Google. We willen u vragen om uw openingstijden van de winkel op Google te controleren en indien nodig bij te werken. De vakantie periode komt er aan, we willen u dan ook vragen onze Customer Service te informeren over eventuele sluiting en orders tijdig te verplaatsen.

Wijzigen orders

We willen u erop wijzen dat u uw orders kan wijzigen in de dealerportal door de verzochte leverdatum aan te passen. U kan een order maximaal 4 weken naar achter plaatsen. Wenst u na 4 weken een bepaald model opnieuw te verplaatsen, dan kan u dit opnieuw doen.
Uiteraard kan u ook contact op nemen met onze Customer Service om uw bestellingen naar voren te halen en/of naar een later moment te verplaatsen.
U bent zelf verantwoordelijk om tijdig (week voor levering) wijzigingen toe te passen of QWIC tijdig op de hoogte te brengen. Controleer daarom elke week uw bestellingen.

Verkochte fietsen

Indien u een fiets heeft verkocht, kan u in de dealerportal een naam zetten bij de fiets. Dit is zowel handig voor u, alsmede voor QWIC. Indien een fiets eerder beschikbaar komt, beschikt QWIC over deze informatie en kan dit eventueel gebruikt kunnen worden voor een eerdere uitlevering.

Leverbevestiging

Indien u een leverbevestiging ontvangt, dan is de order verzonden naar Westerman om aan u uit te leveren. Wijzigingen zijn vanaf dit moment niet meer mogelijk. U ontvangt van Westerman nog een email met de exacte datum van levering en een geschatte tijdstip.

De kosten voor het niet kunnen afleveren en/of weigeringen worden aan u doorbelast. (in- en uitslag, extra toeslag transportkosten, 2de poging en administratiekosten). Wacht dus niet tot u de leverbevestiging krijgt, maar controleer uw bestellingen op de verzochte – en geplande leverdatums in de Dealerportal.