NO INDEX??
Nieuws

A gift for you: Premium MN7D+ promotion set

German and English below

Alstublieft, een presentje van QWIC!

Deze Premium MN7D+ promotie set bestaat uit een set Shimano remmen. Deze set maakt het makkelijker om uw fietsen direct vanuit voorraad te verbeteren. Op deze manier kunt u uw klanten nog sneller helpen tijdens de drukke tijden van het fietsseizoen. 

Deze gratis set is een cadeau, u hoeft geen remmen terug te sturen
U kunt de extra remmen gebruiken zoals u wilt, dus voel u vrij om ze op een ander model te gebruiken. Houd er dan wel rekening mee dat u mogelijk de kabellengte moet aanpassen. 

De Premium MN7D+ promotie set bevat:
– Accucontactpunt (verbeterd)
– Shimano MT200 remset 

Het verbeterde accucontactpunt is toegevoegd om mogelijke verbindingsproblemen op te lossen bij bepaalde combinaties van fietsen + accu’s. Voor technische informatie en begeleiding bij het toevoegen van het nieuwe contactpunt aan uw fiets, kunt u terecht op onze QWIC Kennisbank (Stap 4 – Nieuwe reserveonderdelen).

Disclaimer: Volg alstublieft de Shimano technische installatiehandleiding voor de montage van Shimano schijfremmen. Als u specifiek bij installatieproblemen op de Premium i MN7.2, Premium i MN7+ en Premium i FN7 modellen stuit, neem dan contact op met het QWIC Technische Serviceteam voor assistentie via technische.dienst@qwic.nl of +31 (0)20-6306541.

 

Bitte sehr, ein Geschenk von QWIC!

Dieses Premium MN7D+ Promotion-Set enthält einen Satz Shimano-Bremsen. Mit diesem Set können Sie Ihre Fahrräder direkt ab Lager aufrüsten. Auf diese Weise können Sie Ihren Kunden während der geschäftigen Zeiten der Fahrradsaison noch schneller helfen.  

Dieses kostenlose Set ist eine Zugabe, Sie müssen die Bremsen nicht zurücksenden
Sie können die zusätzlichen Bremsen verwenden, wofür Sie wollen, z.B. für ein anderes Modell. Denken Sie nur daran, dass Sie möglicherweise die Kabellänge anpassen müssen.  

Das Premium MN7D+ Promotion-Set enthält:
– Akku-Kontaktpunkt (optimiert)
– Shimano MT200 Bremsensatz  

Das optimierte Akku-Kontaktpunt wurde hinzugefügt, um mögliche Verbindungsprobleme mit bestimmten Kombinationen von Fahrrad und Akku zu beheben. Technische Informationen und Anleitungen zum Einbau der neuen Kontaktstelle an deinem Fahrrad findest du in unserer QWIC-Wissensdatenbank (Schritt 4 – Neue Ersatzteile).

Haftungsausschluss: Bitte beachte die technische Montageanleitung von Shimano für die Montage von Shimano-Scheibenbremsen. Wenn du Probleme mit der Montage der Premium-Modelle i MN7.2, i MN7+ und i FN7 hast, wende dich bitte an das QWIC-Team für technischen Service (technischer.dienst@qwic.de und +49 (0)39292-71 9009).

 

Here you go, a gift from QWIC!

This Premium MN7D+ promotion set includes a set of Shimano brakes. With this extra set of brakes, you can improve your bikes from inventory immediately. This way you can help your customers even quicker during these busy times of bike season. 

This free set is a gift, you do not need to send any brakes back in return
You can use the extra brakes however you want, so please feel free to use it on a different model. Do keep in mind then, that you may potentially have to adjust the cable length. 

This Premium MN7D+ promotion kit includes:
– Battery contact point (improved)
– Shimano MT200 brake set 

The improved battery contact point was added to resolve potential connection issues with certain combinations of the bicycles + battery. For technical information and guidance on adding the new contact point to your bike, please visit our QWIC Knowledge base (Step 4 – New spare parts).

Disclaimer: Please follow the Shimano technical installation manual for Shimano disc brake assembly. When encountering installation issues specifically on the Premium i-MN7.2, i-MN7+ and i-FN7 models, please reach out to the QWIC Technical Service team for assistance (technische.dienst@qwic.nl and +31 (0)20-6306541).